مطالب مرتبط:

عرفان الله عرفان به حیث نایب منشی مجلس نمایندگان انتخاب شد

عرفان الله عرفان نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان، به عنوان نایب منشی این مجلس برگزیده شد.

مطالب اخیر