مطالب مرتبط:

ونیز تا صد سال آینده به زیر آب خواهد رفت

شهر تاریخی ونیز به دلیل بالا آمدن آب دریای مدیترانه در کمتر از یک قرن آینده کاملا غرق خواهد شد.

مطالب اخیر