مطالب مرتبط:

بازداشت دو تن پیش از ترور یک نمایندۀ پارلمان به دستور استخبارات پاکستان

نیروهای امنیت ملی افغانستان از ترور یکی از اعضای شورای ملی افغانستان به دستور استخبارات پاکستان، در پایتخت کشور جلوگیری کردند.

مطالب اخیر