مطالب مرتبط:

بی جاشدن بیش از ۲۲هزار نفر در دوماه اخیر در افغانستان

سازمان ملل متحد از افزایش قابل ملاحظۀ آمار بی‌جاشده‌گان داخلی در افغانستان در بخش‌های مختلف کشور خبر می‌دهد.

مطالب اخیر