مطالب مرتبط:

باید انتخابات برگزار شود تا اعضای قبلی برکنار شوند

پارلمان وارد هفتمین سال کاری خود شده است در حالیکه ادامه کار آنها غیر قانونی است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغ...

مطالب اخیر