مطالب مرتبط:

مقامات: ۸ مخالف مسلح در ولسوالی چهاردره کندز کشته شدند

مطالب اخیر