مطالب مرتبط:

علیزی: مخالفان مسلح تلاش دارند تا کابل را ناامن جلوه دهند

مطالب اخیر