مطالب مرتبط:

داعش 15 بازرگان را گروگان گرفت

داعش در قوش تپه، پنج موتر حاوی مواد خوراکی و بازرگانی را به همراه 15 راننده و دکان دار را بجای نامعلومی انتقال ...

مطالب اخیر