مطالب مرتبط:

هیاتی از گروه طالبان به چین سفر کرده است

یک مقام ارشد گروه طالبان گفته است که یک هیات ۵ نفری این گروه از دفتر قطر به چین سفر کرده است.

مطالب اخیر