مطالب مرتبط:

ماهی که اتمر از این آشوب گرفت!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()،طالبان از ابتدای شکل گیری خشونت را مبنا قرار داد و با تکیه بر ایدیولوژی ...

مطالب اخیر