مطالب مرتبط:

افزایش تهدیدات بر ضد کارمندان و مراکز صحی در افغانستان

سازمان نظارت بر حقوق کودکان و برخورد‌های مسلحانه اعلام کرد: گروه‌های مسلح تأسیسات صحی در افغانستان را به بسته ش...

مطالب اخیر