مطالب مرتبط:

دولت ها حافظ اطلاعات اند نه مالک آن

کنفرانس خبری دسترسی به اطلاعات با حضور نمایندگانی از 22 اداره دولتی برگزار شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانس...

مطالب اخیر