مطالب مرتبط:

انگشت انتقاد مشاور امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر طرف پاکستان نشانه رفت

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانستان یک‌بار دیگر انگشتش را طرف پاکستان مبنی بر حمایت آن کشور از هراس‌افگنان نشانه رفت.

مطالب اخیر