مطالب مرتبط:

“رياست گمرک شيرخان بندر کندز زمينۀ فساد را فراهم ساخته است”

کندز(پژواک،١٧حوت٩٥): مسوولان تصدی شيرخان بندر در کندز، مدعى اند که مسوولان رياست گمرک  اين بندر، برعلاوۀ مداخله...

مطالب اخیر