مطالب مرتبط:

تدابیر وزارت داخله برای سربازان نفوذی

سربازانی که دست به حمله های خودی می زنند افزون بر خودشان، ضمانت کنندگانشان نیز تحت پیگرد قرار می گیرند. صدیق صد...

مطالب اخیر