مطالب مرتبط:

8 مارچ بهانه ای برای ثروت اندوزی مدافعان حق زن!

هشت مارچ روز زن، سالانه پای بسیاری از زنان به اصطلاح مدافع حق زن و فعال مدنی را در شهرهای بزرگ افغانستان، از به...

مطالب اخیر