مطالب مرتبط:

افزایش فعالیت مخالفین مسلح در مناطق نزدیک به کابل

پیام آفتاب: مقامات امنیتی لوگر اعلام کردند: مخالفان مسلح دولت قصد دارند با افزایش فعالیت در مناطق نزدیک به کابل...

مطالب اخیر