مطالب مرتبط:

۲۱۵ نیروی قطعه خاص از یک دورهٔ آموزشی فارغ شدند

سمونوال حشمت الله مسلم قوماندان قطعه خاص ولایت بلخ می‌گوید: «یک دورهٔ آموزشی ۴۵ روزه برای ارتقاء ظرفیت برگزار گ...

مطالب اخیر