مطالب مرتبط:

به گروه‌های تروریستی اجازه بازی با سرنوشت مردم افغانستان را نمی‌دهم

رئیس جمهور اما اطمینان می‌دهد که با روی دست گرفتن برنامه‌های مورد نظر، تا اواخر سال آینده چالش‌های امنیتی در کش...

مطالب اخیر