مطالب مرتبط:

قصد مداخله در انتخابات را ندارم

سال هفتم دور شانزدهم شورای ملی روز دوشنبه با حضور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور آغاز شد.

مطالب اخیر