مطالب مرتبط:

مرزهای «تورخم» و «چمن» به مدت 2 روز بازگشایی می شوند

پیام آفتاب: مرزهای تورخم و چمن به مدت دو روز برای بازگشت شهروندانی که با ویزا وارد پاکستان شده اند باز شده است.

مطالب اخیر