مطالب مرتبط:

ضعف مدیریت و گسست‌های فکری در شورای ملی

یکی از عوامل ناهنجاری‌های شورای ملی بر می‌گردد به مدیریت برنامه‌ها و مجالس این نهاد. کسانیکه اتاق‌های شورای ملی...

مطالب اخیر