مطالب مرتبط:

نیروهای امنیتی، افغانستان شمول است

دشمنان قادر به مختل کردن مراسم تجلیل از سال نو نخواهد بود و شاهراه های مهم شمال کشور تحت پوشش امنیتی قرار دارند.

مطالب اخیر