مطالب مرتبط:

رئیس جمهور خواستار استعفای «ربانی» شد

پیام آفتاب: به دنبال تیرگی روابط رئیس جمهور و صلاح الدین ربانی، اشرف غنی از وی خواست است تا از سمتش استعفا کند.

مطالب اخیر