مطالب مرتبط:

پاکستان تنها برای دو روز بندرهای تورخم و چمن را باز می کند

حکومت پاکستان اعلام کرده‌است که دروازۀ بندرهای تورخم و چمن را در مسیر خط دیورند به روی رفت و آمد باز خواهند کرد.

مطالب اخیر