مطالب مرتبط:

چهل و پنج هزار تروریست در افغانستان در حال جنگ هستند

مشاور امنیت ملی تأکید کرد که با وجود سرمایه گزاری‌های بین‌المللی در بخش مبارزه با تررویسم، این پدیده در افغانست...

مطالب اخیر