مطالب مرتبط:

کابل بار دیگر در کانون توجه سیاست خارجی هند قرار می‌گیرد

وقوع حملات تروریستی اخیر در کابل یک بار دیگر نشان می‌دهد که طالبان هنوز بزرگترین تهدید امنیتی برای افغانستان به...

مطالب اخیر