مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان رهبری مکاتب افغان ترک را به یک بنیاد دیگر می‌سپارد

حکومت افغانستان دستور داده است که مکاتب افغان ترک از سازمانی که مورد ظن حکومت ترکیه قرار دارد، به یک بنیاد تایی...

مطالب اخیر