مطالب مرتبط:

انفجار در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل

به گفته یک شاهد عینی این رویداد ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی (چسبکی) بوده که در یک موتر تویوتا نوع "سرف" چسب...

مطالب اخیر