مطالب مرتبط:

پاکستان برای دو روز مرزهای خود با افغانستان را باز می کند

دولت پاکستان اعلام کرده است که امروز و فردا گذرگاه های مرزی اش را با افغانستان باز می کند.

مطالب اخیر