مطالب مرتبط:

افغانستان بار دیگر به حمایت پاکستان از گروه های تروریستی انتقاد کرد

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور کشور در نوزدهمین کنفرانس آسیا در هند، بار دیگر به شدت از حمایت پاکست...

مطالب اخیر