مطالب مرتبط:

تعریف روشن از دوست و دشمن

سر مقاله: رييس جمهور غني در محفل افتتاحيه سال جديد تقنيني مجلس شوراي ملي يک بار ديگر بر دشمني تروريست ها با دول...

مطالب اخیر