مطالب مرتبط:

با جلب اعتماد، مردم علاقمند به انتخابات هستنند

آگاهان سیاسی، معتقد هستند که اعتماد شهروندان افغانستان به حکومت بسیار کم شده و اعتمادی به انتخابات پیش رو ندارن...

مطالب اخیر