مطالب مرتبط:

بحران انتخابات، به همکاران بین المللی وابسته است

جامعه جهانی از حکومت افغانستان می خواهد که با هر قیمتی که می شود انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان را برگزار کن...

مطالب اخیر