مطالب مرتبط:

دخالت حکومت در کار انتخابات غیر قانونی است

در تازه ترین مورد، رییس جمهور غنی گفته است که انتخابات پارلمانی با تکنالوژی جدید برگزار خواهد شد. به گزارش شبکه...

مطالب اخیر