مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، دوشنبه 16 حوت 95

**افغانستان اشرف غنی: اصول ما در توسعه آب، مبتنی بر منافع مردم، کاهش فقر و قوانین بین المللی است اولین نشست هفت...

مطالب اخیر