مطالب مرتبط:

وزیر مالیه: صندوق وجهی بازسازی افغانستان نیاز به منابع بیشتری دارد

وزیر مالیه در اولین جلسه کمیته رهبری صندوق وجهی بازسازی افغانستان گفت که این صندوق نیاز به منابع بیشتری دارد تا...

مطالب اخیر