مطالب مرتبط:

تهدید آلودگی محیط زیست در کابل کمتر از تهدید امنیتی نیست

براساس اعلام نهادهای مسئول روزانه یک فرد بطور متوسط نیم تا یک کیلو زباله تولید می‌کند. در شهر کابل روزانه ۵۰۰۰ ...

مطالب اخیر