مطالب مرتبط:

دادخواهی بانوی پانزده ساله در کابل که مورد شکنجه و تجاوز گروهی در ولایت سمنگان قرار گرفته بود

دادخواهی بانوی پانزده ساله در کابل که مورد شکنجه و تجاوز گروهی در ولایت سمنگان قرار گرفته بود

مطالب اخیر