مطالب مرتبط:

رولا غنی: نقش زنان زحمت کش و روشن فکر در رفاه هرات با ارزش است

برای نخستین بار رولا غنی بانوی اول افغانستان به ولایت هرات آمده است. رولانا غنی در مراسم بزرگداشت از روز جهانی ...

مطالب اخیر