مطالب مرتبط:

ابراهیمی: تحقق اهداف حکومت با مدیریت سرپرستان ممکن نیست

همزمان با آغاز دوره کاری ولسی جرگه افغانستان و سال جدید تقنینی خواست ها از حکومت جهت ختم روند سرپرستی و معرفی ه...

مطالب اخیر