مطالب مرتبط:

یک خانواده افغان در میدان هوایی لاس انجلس بازداشت شد

یک خانواده پنج نفری افغان که با ویزه قانونی داخل امریکا شده، در میدان هوایی بین المللی شهر لاس انجلس بازداشت و ...

مطالب اخیر