مطالب مرتبط:

غنی: تعریف دوست و دشمن واضح و ابهامات آن برطرف شده‎است

رئیس جمهور افغانستان می گوید اکنون تعریف دوست و دشمن برای حکومت و ملت افغانستان واضح شده و تمام ابهامات و سردرگ...

مطالب اخیر