مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی ۸ قرارداد به ارزش ۲۵ میلیارد افغانی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی در نشست این هفته خود که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شده بود، ۸ قرارداد به ارزش...

مطالب اخیر