مطالب مرتبط:

معاون اول و دوم و نایب منشی مشرانو جرگه انتخاب شدند

انتخابات هیئت اداری مشرانو جرگه افغانستان به پایان رسید. در این دور انتخابات، محمد علم ایزدیار بحیث معاون اول م...

مطالب اخیر