مطالب مرتبط:

قوقندی: پاکستان مسایل تجارتی را قربانی سیاست نسازد

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید پاکستان مسایل تجارتی را قربانی مسایل سیاسی نکند. مسافر قوقندی سخنگوی این ...

مطالب اخیر