مطالب مرتبط:

بیش از ۲۶۰ افغان از طریق راه تورخم به کشور‌ شان برگشتند

بیش از ۲۶۰ افغان از طریق راه تورخم به کشور شان برگشتند. غلام حیدر فقیر زی رئیس امور مهاجرین ننگرهار به رادیو آز...

مطالب اخیر