مطالب مرتبط:

تاجران انار: حدود ۲ هزار کارتن انار در معرض پوسیدگی قرار دارند

اتحادیه تاجران انار بی دانه ولایت کاپیسا می گویند به دلیل مسدود شدن مسیر پاکستان حدود ۲۰۰۰ کارتن انار بی دانه آ...

مطالب اخیر