مطالب مرتبط:

مستغنی: برای حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان متعهد هستیم

وزارت خارجه افغانستان می گوید، برای حل مشکلات مهاجران افغان که در پاکستان گیر مانده اند، متعهد اند. شکیب مستغنی...

مطالب اخیر