مطالب مرتبط:

ابراهیمی: سال پیشرو یک آزمون بزرگ در برابر نیروهای افغان است

رئیس ولسی جرگه افغانستان می گوید، سال پیشرو یک آزمون بزرگ در برابر قوای مسلح افغانستان خواهد بود. عبدالرؤف ابرا...

مطالب اخیر